O NAMA

Konjicko drustvo “Knez Mihailo” je dobrovoljno organizacija koja se bavi odgojem rasnih konja, unapredjenjem narodnog konjarstva I organizacijom sportskih takmicenja kao svojom osnovnom delatnoscu. Svoju delatnost Drustvo obavlja preko sekcije, koje su angazovane na unapredjenju konjarstva u stiskom i moravskom kraju , kao I na edukaciji clanstva. Glavna delatnost Drustva je organizacija konjickih takmicenja. U tom cilju Drustvo organizuje 5 trkackih dana u toku godine I to: pocetkom maja, 7. Jul, dva trkacka dana u okviru Ljubicevskih konjickih igara prvog vikenda u septembru I sredinom oktobra u cast oslobodjenja grada. Pored galopskih I kasackih trka I utakmica u preskakanju prepona (na LjKI), Drustvo se bavi I organizacijom utakmica u daljinskom jahanju endurance. U ovoj, kod nas, novoj disciplini konjickog sporta clanovi konjickog drustva ostvarili su izuzetne rezultate. Drustvo se bavi I odgojem rasnih konja.Pozarevacki hipodrom je najstariji sportski objekat u Pozarevcu i okolini. Njegova izgradnja zapoceta je 1892. godine, iste godine kada je osnovan odbor Dunavskog kola jahaca za pozarevacki okrug, a prve trke na njemu odrzane su vec naredne 1893. godine. Pozarevacki hipodrom danas spade u red najuredjenijih sportskih objekata ove vrste u Srbiji. Nalazi se na udaljenosti od oko 3 km od centra grada. Prostire se na povrsini od oko 50 ha Ima sve uslove za organizovanje svih vrsta konjickih takmicenja. Sportski deo cine dve trkacke staze I to: galopska, travnata, staza duga 1550 m, kasacka staza, sa sljakastom podlogom duga 1400 m I skakaliste za preponske utakmice. Obe trkacke staze I skakaliste su “A” kategorije. Sportski deo hipodroma krasi I velelepna betonska tribina koja prima oko 6000 gledalaca.